Hvordan undgår man at hunden trækker i snoren?

Mange hundeejere oplever at deres hund trækker en smule i snoren, når de går en tur i skoven, eller andre steder med den. For at sikre sig at hunden kommer til at gå pænt i snoren under en tur, kræver det primært en strategi som man har en vilje til at følge. Studier har nemlig vist at langt de fleste hunde kan lære at gå pænt i snoren, men det kræver velvilje fra ejerens side, og en strategi for hvordan det skal gribes an. Har ejeren derfor en positiv attitude, og en tro på at det kan lade sig gøre at træne hunden til at gå pænt, er der en stor sandsynlighed for at det også kommer til at virke.

Hvad kræver det for at lære hunden at gå pænt?

Først og fremmest skal ejerne dog-858279_960_720have en stor portion tålmodighed og må ikke miste modet. Man kan herefter gribe træningen an på flere måder. Først og fremmest kan man gøre det ved hjælp af det, der kaldes for positiv indlæring. Dette går i korte træk ud på at man belønner hunden, hver eneste gang den gør det rigtige. Hvis man ønsker at forstærke dette, kan man kombinere det med det, som kaldes for klikkertræning. Her har ejeren en “klikker” som vedkommende trykker på i det øjeblik, hvor hunden gør noget som ejeren ønsker den skal gøre, hvorefter den får sin belønning.

Hvornår skal en hundeejer begynde på den positive indlæring?

Undersøgelser har vist at det er lettest at lære hunde at gå pænt i snor, mens de er relativt unge. Studierne har ligeledes vist at hvalpe i alderen 6 til 16 uger er specielt modtagelige over for positiv indlæring. Det er nemlig i denne periode af hundens liv, at man danner fundamentet for, hvordan dens adfærd senere i livet vil være.