De japanske jagthunde

Der vil i dette indlæg blive sat fokus på to typer af japanske jagthunde, nemlig Hokkaido og Akita.

Om Hokkaido generelt

Denne race er blandt de ældste racer i verden, og er af nogle mennesker ikke kun kendt som Hokkaido, men ligeledes som Ainu. Navnet Ainu henviser til det folk, der i tidernes morgen fremavlede den. Denne hund, der normalt har en vægt på et sted mellem 20 og 24 kg, stammer fra området omkring Hokkaido, der er et fjeldområde, og som har nogle af de samme træk som man ser med Shiba hunde. Det var på dette tidspunkt Ainufolkets jagt- og vagthunde, hvor den blandt andet blev brugt til jagt af dyr som for eksempel hjorte og bjørne. Dens pels er relativt kort og stiv, men er samtidig næsten selvrensende.

Hokkaido hunden i et historisk perspektiv

Forskerne mener at vide, at Ainu hunden for første gang blev set for knap 3000 år siden. Selvom folket, der tog hunden med til Hokkaido, næsten er uddøde den dag i dag, er hunden stadig meget populær og er blevet en nationalhund i Japan.

Hokkaido hundenes mentalitet

Hunden har siden den for første gang blev set, udvist en stor udholdenhed og har vist sig at være meget lærenem. Den knytter hurtigt bånd til sin leder, og er herefter meget beskyttende over for ham eller hende.

Om Akita generelt

Finnish_Spitz_600Denne hund er på grund af dens status som nationalhund i Japan, meget beskyttet og overvåget af staten. Der er tale om en relativt stor hund, der er et sted mellem 58 og 70 cm høj og vejer knap 45 kg. Hunden kan spores helt tilbage til cirka 2000 år før Kristi fødsel og var i 700-tallet en vagthund for Matagierne.

Akita er en lærenem hund, der dog på nogle punkter kan virke både sky og lidt tilbageholdende. Det er nødvendigt at man lærer hunden at omgås andre hunde helt fra den er hvalp. Dette er nødvendigt for at undgå, at den senere i livet bliver aggressiv over for andre hunde.